top of page

İNSAN KAYNAKLARI

Diva Metal modern yönetim anlayışını hayata geçiren, “Müşteri ve Çalışan Memnuniyetini” esas alarak teknolojik gelişmeleri takip eden ve “Sürdürebilir Büyüme” ile birlikte istihdam yaratmayı hedefleyen bir kuruluştur.

IMG_8619.JPG

İnsan Kaynakları

  • Yönetimde Kalite Anlayışını ve İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemini uluslararası akreditasyon kuruluşu olan UKAS denetiminde ISO 9001:2000 ve OHSAS 18001 belgelerini alarak hayata geçirmiştir.

  • Personelin teçhizat ve ekipmanı ile çalışma ortamını en üst standartlarda tutarak meslek içi ve dışı eğitim programları ile hizmet kalitesini her gün arttırmaktadır. İş başlangıcında uyguladığı “görev başı” eğitimleri personelin en kısa sürede mevcut sisteme uyumunu arttırmakta ve olabilecek iş kazalarının asgariye seviyeye çekilmesini sağlamaktadır. Ayrıca uzmanlık eğitimleri planlanarak personelin müşterilere en üst seviyede hizmet vermesine imkan tanınmaktadır.

Kariyer

  • İş başvurularınız için e-mail adresine özgeçmişlerinize mail atabilirsiniz.

bottom of page